Candát východní

Je jmenován někde také candátem volžským a popisován jako samostatný druh, ale podle pozorování Gaschottova představuje spíše jenom geografickou odrůdu. Candát obecný je původním rybím obyvatelem toků spějících k Severnímu moři, kdežto candát východní je domovem v úmoří Černém a Kaspické. Do Dunaje pronikl teprve později a nasazováním byl místy zaveden i do vod, v nichž se setkal s candátem obecným, takže dnešní pátrání po původních oblastech rozšíření obou druhů je velmi snadné.

Tvarové a biologické rozdíly jsou nevelké, porovnáme-li oba candáty. Východní se blíží kratším a vyšším tělem více okounímu vzezření. Hlava je krátká, vyšší a širší, tváře má hustě pokryty šupinami, kdežto u candáta obecného tomu tak není. Přední kost skřelová je dole ostře zaúhlena, u candáta obecného zaokrouhlena.

H1 12-14, H2 1-2/21-22, P 14-15, B 1/5, Ř 2/9-10, O 17, Š 10 – 12 (110-117) 21-22 Špč 70-72.

Zajímavým rozlišovacím znakem obou candátů jsou také zuby u candáta východního nepřesahují přední zuby valně ostatní, candát obecný má vždy dlouhé, také „psími“ jmenované přední zuby mnohem vyšší nežli ostatní.

Zbarvení přibližuje candáta východního také více okounům, neboť 7-9 příčných pruhů na bocích má nápadnou výraznost, skvrnitost hřbetní a ocasní ploutve je pravidelnější.

Způsobem života se shoduje celkem s candátem obecným, je pouze o něco menším dravcem, neboť menší tlama mu nedovoluje zmocňovat se rozměrnějších rybek.

Na žábrách cizopasí často výtrusovci Myxobolus volgensis a Myxobolus sandrae.

Je hospodářsky cennou, ovšem u nás vzácnější rybou a Gaschott upozorňuje na to, že jeho pronikání do středoevropských vod, hlavně dunajskou cestou není ještě ukončeno. Svědčí o tom i jeho výskyt v jižní Moravě.

Odpovědět