Hrouzek Belingův

Je rovněž nedávným objevem v rybí fauně, neboť byl zjištěn roku 1949 v Malé Dunaji u Bratislavy a o rok později jej Oliva obdržel z řeky Moravy u Hodonína. Má hrdlo holé, boky s temnými skvrnami, jeho vousky podle Olivova klíče k určení našich hrouzků (Přírodovědecký sborník ostravského kraje, XI. 1950) dosahují ke kolmici vedené zadním okrajem oka a postranní čára je vroubena nahoře a dole tmavými skvrnkami (jako u oukleje pruhované).

Odpovědět