Hrouzek Kesslerův

Zjištěn v karpatské oblasti Vladykovem a popsán jako Gobio uranoscopus carpathorossicus, nežli Berg upozornil na jeho totožnost s hrouzkem Kessleroým, známým např. z Dněstru. V roce 1950 jej objevil Oliva při průzkumu Bečvy u Lipníka na Bečvou. Prví moravský kus je dlouze, štíhle stavěn, jinak odpovídá popisům  literatuře. Od příbuzného hrouzka hvězdáře se liší holým hrdlem a ostře ohraničenými skvrnami na bocích a 8 rozvětvenými ploutevními paprsky ve hřbetní ploutvi (hvězdář jich má jenom 7).

Odpovědět