Perlín rudoploutvý

U plotice byla zmínka, že perlín či podle starších jmen „zruka“ nebo červenopeřice (nesprávně také „merlín“) se s ní často zaměňuje.

Máme však spolehlivé rozlišovací znaky. Hřbetní ploutev perlína je vždy posunuta dále k ocasu (u plotice začíná v kolmici vztyčené od kořene břišních ploutví). Tlama perlína má sice postavení střední, ale z profilu je příkře vzhůru rozeklána. Čenich šikmo uťatý (u plotice rovně). Břicho mezi břišními ploutvemi a řití je vždy ostře, kýlovitě zakončeno (u plotice vždy zaoblené, u jesena jen těsně před řití mírně zahrocené). Ostrou hranu vytvářejí střechovitě ohnut šupiny.

Duhovka oka je vždy nažloutlá nebo oranžová (u plotice výrazně červená). Břišní, řitní a ocasní ploutve tak krvavě červené, jak nenacházíme u žádné jiné naší ryby.

Šupiny velké, ve výrazných řadách uspořádané.

H 2 – 3/8 – 9, P 1/15 – 16, B 2/8, Ř 3/9 – 12, O 17 – 19,

Š 7 (40 – 45) 3 – 4,        Zp 3,5 – 5,3.

Hřbet perlína je zelenomodře nebo nahnědle vybarvený, boky stříbřitě, až mosazně lesklé, břicho bílé. Hřbetní ploutev je tmavá, ostatní karmínové, rohy řitní ploutve jsou zašpičatělé.

Celkově působí tělo perlína vyšším, kratším a hřmotnějším dojme nežli tělo plotice.

Perlín je téměř stejně hojně rozšířen jako plotice, nestoupá však až do proudivějších vyšších částí řek. Vyhovují mu nejlépe klidnější dolní toky s postranními rameny a měkkým, hlinitým nebo zabahnělým dnem.

Způsobem života se neliší valně od plotic. Dosahuje podobných velikostí. Bývají uloveni i jedinci ve váze ½ – ¾ kg, 25 – 30 cm dlouzí.

Tře se v dubnu a květnu. Jikernačky kladou až 100 000 jiker načervenalých na místech zarostlých jemnými vodními rostlinami.

Tak jako plotice živí se perlín drobnější zvířenou mělkých břehů, dna a rostlinnými částmi, čímž soupeří v potravě s ploticemi, líny karasy a jeseny.

Vniká nebo je uměle přisazován i do rybníků s dravými rybami, neboť také ve volných vodách je s ploticí nejčastější kořistí štik, candátů, okounů, sumců.

Stejní cizopasníci, jací sužují plotici, vyskytují se i u perlína. Ve stěně plynového měchýře vytváří cysty výtrusovec Myxobolus physophilus Renss.

Maso perlínů je chutné, ale také dosti silně prostoupené kostičkami.

Doba hájení od 15. III. do 15. VI., nejmenší míra 20 cm.

Odpovědět