Hrouzek karpatský

Popsán také zasloužilým badatelem Vladykovem, který věnoval podrobnou pozornost systematice a životu ryb dunajské oblasti. Liší se od ostatních hrouzků malýma očima, dlouhými vousky, sahajícími však jenom k zadnímu okraji oka, a nápadně většími šupinami.

H 2 – 3/7, P 1/14 – 15, B 1/6, Ř 2/5 – 6, O 19.

Š 6 (40 – 42) 4.

Oba druhy vyžadují ještě bližšího systematického prostudování.

Zdá se, že způsob života bude u dunajských a karpatských hrouzků všeobecně obdobný jako u hrouzka obecného, čímž není ovšem řečeno, že bychom se mohli spokojiti tímto předpokladem a dále se o biologii těchto zajímavých ryb nestarat.

Odpovědět