Hrouzek Fričův

Žije v sousední karpatské oblasti a jeho hloubka těla k délce těla (bez ocasní ploutve) je v poměru 1 : 6,2 – 6,4. Délka hlavy k délce těla (bez ocasní ploutve) 1 : 3,2 – 3,7. Oči dosti malé, na úzkém čele blízko sebe umístěné, vousky dlouhé, nataženy sahají až za zadní okraj přední kosti skřelové.

H 3/7, P 1/12, B 1/7, Ř 3/8, O 19.

Š 5 – 6 (41) 3 – 4.

Odpovědět