Ouklej bradatá

Vyznačuje se šikmo vzhůru rozeklanou tlamkou, spodní čelistí ztluštělou, značně bradovitě přečnívající horní (obr. 64). Řitní ploutev začíná až za kolmicí vedenou koncem ploutve hřbetní a má jen 14 – 16 měkkých paprsků (ouklej ob. 17 – 20). Hřbet je modrozelený, boky stříbřité.

H 2 – 3/7 – 8, P 1/15, B 2/8 – 9, Ř 3/14 – 16, O 19.

Š 9 – 10 (60 – 67) 3 – 4, Zp 2,5 – 5,2.

Vyskytuje se v dunajských přítocích a karpatských řekách a nelze vyloučit možnost, že bude ještě nalezena i v českých vodách.

Dorůstá 15 – 30 cm, tře se v květu a červnu na kamenitém dně, při čemž samci mají na hlavě a hřbetě třecí vyrážku. Živí se zvířenou dna, pobřeží, hmyzem padajícím na hladinu, hospodářský význam nemá.

Odpovědět