Plotice lesklá

Je štíhlejší, tlama má postavení dolní, tělo je protáhlejší (obr. 59). Šupiny velmi pevné a nápadně velké se silným, kovovým, zelenomodrým leskem. Hřbetní ploutev načervenalá, břišní a řitní oranžové až žluté, prsní bledší, ocasní ploutev temně lemovaná. Ploutevních paprsků a šupin na postranní čáře je větší počet nežli u plotice obecné, jak ukazuje vzorec:

H 3/9 – 12, P 1/16 – 17, B 2/8 – 9, Ř 3/10 – 12, O 19,

Š 7 (44 – 49) 4,             Zp 6 – 5 nebo 5 – 5.

Dorůstá 20 – 40 cm.

Žije v dunajské oblasti pronikajíc i do dolní Moravy.

Tře se podle Nitsche v dubnu a květnu, při čemž se samci odívají svatební vyrážkou, táhnoucí se v řadách po hlavě a bocích. Vyhledává s oblibou hlubší části větších řek, kde se živí převážně zvířenou dna. Maso je málo ceněno, hospodářský význam skrovný.

Odpovědět