Drsek menší

Podobá se značně předešlému, je však ještě štíhlejší. Ocasní část těla je tenčí nežli u drska většího. Ústa mají spodní postavení, prsní ploutve odstupují pod trnem hlavní kosti skřelové. Obě hřbetní ploutve jsou odděleny větším prostorem. Řitní ploutev odstupuje již před svislicí proloženou začátkem druhé hřbetní ploutve nebo pod ní.

Vzorec ploutevních paprsků:

H1 8-9, H2 1/12-18, P 14, B 1/5, Ř 1/10 – 12, O 17.

Zoubky na přední kosti skřelové a trn na hlavní kosti skřelové jsou podobné jako u drska obecného.

Šupiny pokrývají celé tělo vyjma prsní části, na hlavě zasahují až pod oči, na ocase jsou ve škáře zvlášť pevně zakotveny.

Š 4-5 (77-85) 12-15, Spč 40-81.

Postranní čára sleduje obrysovou hřbetní linii a je vysoko umístěna. Plynový měchýř je zcela zakrnělý.

Základní barvu tvoří žlutá hněď přecházející na hřbetě až v začernalé tóny. Břicho je bílé. Příčné pruhy táhnoucí se od hřbetu na boky jsou ostřeji ohraničení, ploutve šedožluté, ocasní a břišní masově růžové.

Drsek menší, jak i jeho druhové jméno prozrazuje, dosahuje průměrně skrovných velikostí okolo 14-16 cm a váhy 60-100 g.

Způsobem života i nároky na proudivé kamenité dno mělčích částí řek dunajské oblasti se neliší od drska obecného.

V době tření, spadající do března, odívá se v nádherné svatební barvy a smaragdově zelený lesk. Jikry, mající v průměru 2 mm, upevňuje na kameny a jedna jikernačka jich vytírá několik tisíc kusů.

Pro svůj skrovný výskyt v dolní Moravě a Dyji i jiných dunajských řekách a malé tělesné rozměry nemá hospodářského významu.

Odpovědět