Tmavec jezerní

Do příbuzenstva štiky řadíme jediný rod čeledi tmavců (Umbridae), který má jenom 3 zástupce v Starém a Novém světě. Podle Soudka byl jediný evropský druh, dnešní tmavec jezerní, popsán asi před 200 lety z tůní dunajských pod jménem Gobius caninus. Po dlouhém tápání o jeho systematické příslušnosti byla nakonec pro americký i evropský druh vytvořena zvláštní čeleď. Dlouho potom používáno pro náš druh jména tmevec evropský hnědý (Umbra krameri Fritz.), v posledních letech i tmavec hnědý (Umbra umbra cuv.) Hankó a Geyer však obhajují správnost jména tmavec jezerní.

Tmavci dunajského povodí se vyznačují poměrně velmi skrovnými tělesnými rozměry, nepřerůstají délku 7 – 8 cm, mají široká ústa vyzbrojená drobnými zoubky, velké oko, hřbetní ploutev vysokou, začínající v polovině těla, řitní naopak úzkou. Tělo je mohutně zakončeno velkou ocasní ploutví z obou stran zaoblenou a kryto velkými, lehce opadavými šupinami (obr. 69).

H 3/12 – 13, P 1/12, B 1/5, Ř 2/5 – 6, O 4/9/3 – 4 Špč 33 – 35 (nad bočním pruhem 5 řad, pod ním 7 řad šupin

.

Zbarvení je červenohnědé, hřbet hnědozelený, břicho žluté, na bocích podélný, zlatožlutý nebo růžový pruh, na místě chybějící postranní čáry bývají živěji vybarveni.

Hlavní oblastí rozšíření jsou velká jezera a dřívější bažiny dunajské oblasti, kde však neobývá stejnoměrně oblast obklíčenou karpatským obloukem, nýbrž žije podle Geyera v 6 centrech. Hankó považuje tmavce jezerního za vymírající druh, poněvadž již vymizel z oblasti Neziderského jezera, Geyer naopak poukazuje na jeho neobyčejnou přizpůsobivost a schopnost bohatého rozmnožování, které toto nebezpečí vylučují podrobně popsané naleziště tmavce jezerního na východním Slovensku, známé již Vladykovovi, později navštívené i Záleským, je slepé rameno řeky Laborce u Vajan. Dále na východ je hojný i v oblasti Černého močálu. Bohatý výskyt je v řece Latorici u Ptruksy (Velké Kpušany) a z Královského Chlumce (Somotor na Bodrogu). Není vyloučeno, že může být ještě nalezen i na Žitném ostrově, a Mahen nevylučuje možnost objevení i u dolní Moravy.

Z našich ryb má patrně nejkratší život, poněvadž dvouleté kusy po tření podle Geyerových pozorování pravidelně hynou v prvním roce dorůstá 5 cm délky, v druhém 7 – 8 cm, samečkové jsou vždy o něco menší než samičky.

Žije v čisté vodě rašelinitých a slatinných tůní se dnem silně zabahněným a vodními prostorami zaplněnými porosty stolístků, růžkatců, kotvic. Nejlépe mu však vyhovuje silně alkalické vodní prostředí. Obvykle se drží v menších skupinách o 5 – 6 kusech vynikajících čilou pohyblivostí. Občas vystupuje k hladině pro vzduch a bleskurychle se opět vrací ke dnu, vypouštěje bublinky. Je neobyčejně hbitým plavcem, z místa vyvine pojednou střelovitý pohyb a naráz se opět zastaví nebo celé hodiny zůstane trčet v poloze vertikální. Ke kořisti se přibližuje zajímavým způsobem, aniž pohne tělem, pouze s pomocí takřka neznatelných pohybů ploutví. Sudými ploutvemi dovede pohybovat střídavě a samostatně, což činí dojem běžícího psíka, odtud dostal své jméno caninus.

Potrava tmavce je výhradně původu živočišného, uchvacuje korýšky, larvy dvojkřídlého hmyzu, jepic, chrostíků, vážek, vodní brouky, hmyz padající na vodu, hrubší sousta jsou vždy vítanější. Je sice neobyčejně hltavou rybou, ale dovede naopak podle pozorování Záleského hladovět v akváriu až 4 měsíce.

Pohlavní zralost se dostavuje po prvním roce. Ve vzrůstu opoždění jedinci se vytírají jenom jednou v životě, ostatní dvakrát. Jakmile na jaře dostoupila teplota vody 12,5 – 16,5 °C, samička počne zřizovat písčité trdliště, odstraňuje z něho řasy, zahání z jeho blízkosti jiné ryby a hlídá je pečlivě po vytření. Často je však přinucena prostředím naklást jikry i do porostů vodních rostlin. Jikry jsou 1,93 mm velké, samičky 8 cm dlouhé jich kladou okolo 200 a jsou pozoruhodné obsahem velkých, olejových kapek. Vývoj vyžaduje 120 – 130 denních stupňů trvá tedy asi 10 dní. Vylíhlé larvy jsou podle Geyeroých pozorování 5,9 mm dlouhé, mají velký žloutkový váček a po 7 dnech plní svůj plynový měchýř po dosažení 9,2 mm počínají čile lovit potravu, šupinky zakládají po 3 týdnech při délce těla asi 12 mm a celý larvální jejich vývoj trvá okrouhle 4 týdny.

Pro skrovné tělesné rozměry a vzácný výskyt nemá tmavec jezerní hospodářský význam. Často bývá chován v akváriích pro svůj zajímavý zjev a život.

 

Odpovědět