Sumeček zakrslý

Je sice blízce příbuzný se sumci, ale správnější je řadit jej do samostatné čeledi sumečkovitých (Ameiuridae). Od sumce se liší pilovitým ostnem ve hřbetní ploutvi, tukovou ploutvičkou a rozdílným tvarem i vybavením ostatních ploutví.

Prsní ploutve sumečka zakrslého mají jeden tvrdý a 8 – 9 měkkých paprsků, řitní ploutev je krátká. V páteři je 44 – 50 obratlů (16 – 19 trupových, 28 – 31 ocasních).

Ve výši prsních ploutví je tělo kruhovitého průřezu, středem dozadu je z boků stlačené.

Hlava je nápadně velká, nízká a široká, před vyústěním každé nosní jamky je umístěn vousek. Vousky horní čelisti sahají až ke kořenům prsních ploutví a 4 stejně dlouhé vousky jsou ještě i na spodní čelisti. Na rozdíl od sumce nepřesahuje spodní čelist délkou horní ovrubu tlamy.

Hřbetní ploutev je větší než u sumce, dosti vysoká a á kromě pilovitého ostnu 6 měkkých paprsků. Prsní ploutev má také jeden osten a mimo ěj 8 měkkých paprsků jak bylo uvedeno v povšechných znacích čeledi, břišní ploutev má 8 měkkých paprsků. Řitní je sice dlouhá s 21 – 22 měkkými paprsky, ale nesahá nikdy až k ocasní ploutvi, jako je tomu u sumce obecného. Ocasní ploutev sumečka zakrslého je široká, uprostřed vykrojená s 19 měkkými paprsky. Kromě hřbetní ploutve je na hřbetě nad poslední třetinou řitní ploutve kožnatá, malá tuková ploutvička, vyskytující se z našich ostatních ryb jen u lososovitých.

Vzore ploutevních paprsků:

H 1/6, P 1/8, B 8, Ř 21 – 22, O 19.

Postranní čára je velmi zřetelná a vyklenuje se nahoru pod hřbetní ploutev.

Zakončení hlavy je mezi horním pyskem a očima u sumce plošší a širší než u samice.

Ve své domovině dorůstá sumeček délky až 45 cm a váhy 2 kg.

Zbarvení je jednotvárně černavě hnědavé, někdy zahrává do fialova nebo zlatova. Na hřbetě bývají neostré skvrny, boky a břicho jsou světlejší.

Vnitřní ústrojností se sumeček neliší podle Scheuringa mnoho od sumce obecného.

Jakmile se voda na jaře dostatečně oteplila, ubírají se sumečci v párech na mělčiny. Staví v písku pod spletí rostlin a nánosů hnízdovitá trdla, do nichž ukládají 3 000 – 4 000 jiker, majících 3 – 4 mm v průměru a nápadně se podobajících shlukům žabích vajíček.

Sameček hlídá hnízdo, přihání ocasem čerstvou vodu k jikrám a vodí mláďata, která se obvykle po 8 dnech líhnou. Někdy se sdružují mláďata z několika hnízd k jednomu samci a rozptylují se teprve, když se naučí samostatnému lovení potravy. Stávají se potom převážně nočními rybami. Pohlavní dospělost se objevuje již ve druhém roce.

Ve sví americké domovině je sumeček jednou z nehojnějších ryb, hlavně v čistých, nepříliš proudivých řekách; vyskytuje se však i ve vodách stojatých.

Je hltavým nočním dravcem, hubí menší rybky a velmi rád si pochutnává na rybích jikrách. Má velmi tuhý život a dovede v bahně přečkat i dočasné vyschnutí tůně. V zimě nepřijímá potravu a zahrabává se do bahna.

V evropských vodách dorůstá v prvním roce 6 – 8 cm, v druhém 15 c, ve třetím roce bývá 200 – 300 g těžký a teprve v pěti letech dosahuje 0,5 kg váhy. U nás podle Olivy 15 – 20 cm délky, 100 – 200 g váhy, vzácně až 25 cm a 250 g.

Očekávané výhodné vlastnosti se po zdomácnění sumečka neprojevily, takže rybníkáři v sousedních zemích i u nás upustili od jeho chovu. Nejen že ubírá mnoho potravy kaprům, ale dá se těžko lovit, neboť se při opadávájí vody zavrtává do bahna. Plůdek ušlechtilých ryb je před ním e stálém nebezpečí a rychlost růstu také neuspokojuje. Při výlovu zraňuje svými ostny kapry a rány, které utrží přebírači ryb, hojí se velmi těžko. Ostny zanášejí do poranění sekret jedových žlázek.

Z rybníků byl sumeček zavlečen u do našich řek a v postranních ramenech a tůních podél Labe se mu velmi dobře daří. Vzniká ovšem vážná obava, že zde bude citelně snižovat svou dravostí a zálibou pro jikry stav ušlechtilých ryb, neboť se většinou silně rozmnožil a je dnes na mnoha místech téměř výlučným úlovkem.

Ačkoliv netrpí četnějšími cizopasníky a má maso oranžově zbarvené a velmi chutné, je třeba sumečka zakrslého prohlásit za rybu zcela nevítanou pro naše říční rybářství. Její výskyt by měl být všemožně potlačován v zájmu udržení dobrého stavu ušlechtilých druhů ryb.

Odpovědět