‘Scardinius erythrophthalmus L.’

Perlín rudoploutvý

U plotice byla zmínka, že perlín či podle starších jmen „zruka“ nebo červenopeřice (nesprávně také „merlín“) se s ní často zaměňuje.

Máme však spolehlivé rozlišovací znaky. Hřbetní ploutev perlína je vždy posunuta dále k ocasu (u plotice začíná v kolmici vztyčené od kořene břišních ploutví). Tlama perlína má sice postavení střední, ale z profilu je příkře vzhůru rozeklána. Čenich šikmo uťatý (u plotice rovně). Břicho mezi břišními ploutvemi a řití je vždy ostře, kýlovitě zakončeno (u plotice vždy zaoblené, u jesena jen těsně před řití mírně zahrocené). Ostrou hranu vytvářejí střechovitě ohnut šupiny. Číst celý článek »