‘candát obecný’

Candát obecný

Osobitými znaky rodu candátů je protáhlé tělo, jež nemá mohutné vyklenutí hřbetu za hlavou,, jaké shledáváme u většiny ostatních příslušníků čeledě okounovitých ryb. Zuby jsou dvojího typu, přední kost skřelová je silně zoubkovaná, hlavní kost skřelová má však jenom statný trn (obr. 42). Tlama je velká, hřbetní ploutve zřetelně oddělené. Blízce příbuzný candát východní, vnikající i do dolního toku Moravy, má rozdílný počet paprsků ploutevních a přední kost skřelovou ostře zauhlenou, náš candát obecný naopak zaoblenou.

Méně užívanými jmény pro candáta obecného jsou lupice, morák, morčák, v starších knihách a třeboňských rybničních výkazech byl označován i „mořským okounem“. Číst celý článek »