‘Ccarassius carassius L.’

Karas obecný

Blízkým příbuzným kapra obecného je karas obecný, jmenovaný často karásek, na Třeboňsku „Katuška“. Při zběžném pohledu je možno lehko ho zaměnit s kaprem. Celkový tvar těla je však velmi podobný kapřímu, hlava je však u karasů velmi krátká (půl výšky těla) a na horním rtu nevidíme žádné vousky. Duhovka oka je u karasů vždy stříbřitá, u kaprů zlatová. Ocasní ploutev je mnohem mělčeji vykrojená nežli u kapra a bývá před ní nápadná černá skvrna.

Praktikové naplňují obdivem někdy při lovu rybníků tím, že po pouhém sáhnutí do kádě s rybami prohlašují, zda jsou v nich karasi nebo kapři, aniž ryby vylovují a prohlížejí. Hmatem je zcela snadné přesvědčit se o tom, neboť karasi mají drsné skřele. Jednotlivé kosti skřelové mají mezi sebou nápadné lištovité výčnělky. Číst celý článek »