‘Hlaváč obyčajný’

Vranka obecná

Čeleď vranek (Cottidae) má v našich vodách jeden rod se zajímavým druhem, vrankou obecnou, nazývanou místy pulec nebo hlaváč pro nápadnou velikost a šířku hlavy, na niž navazuje krátké, klínovité tílko.

Význačným znakem vranek je spojení kostí obkličujících oční jamku s přední kostí skřelovou, čímž vzniká mohutný, kostěný pancíř postranních stě hlavy (odtud jméno Scleroparei pro takto vyzbrojené ryby). tato pozoruhodnost odlišuje vranky od ostatních ostnoploutvých ryb. šupiny na těle zcela chybějí. Číst celý článek »