‘Kapr obecný’

Kapr obecný

Kaprovité ryby jsou početností rodů a druhů nejvýznačnější čeledí našich kostnatých ryb. Líni, řízci, parmy, hořavky, boleni, mřenky, kapři žili již hojně v třetihorním období.

Tělo kaprovitých ryb je většinou silné, široké, hřmotné, jen u některých protáhlé, štíhlé nebo ze stran silně zploštělé. V okolí tlamy nacházíme u zástupců blízce příbuzných kaprů a u pískořovitých ryb vousky, mající za úkol přijímati chuťové a v menší míře i hmatové vjemy. Tlama kaprovitých je bezzubá, v pozadí je však pátý pár žaberních oblouků přetvořený v kosti požerákové, nesoucí různě vyvinuté a uspřádané zuby požerákové. U jednotlivých druhů jsou požerákové zuby buď duté, nebo zašpičatělé a podle jejich počtu i počtu jejich řad určujeme spolehlivě jednotlivé zástupce kaprovitých ryb. Číst celý článek »