‘Lota lota L.’

Mník obecný

Řád ryb hrdloploutvých (Anacanthini) je v našich vodách zastoupen jediným rodem mníků, náležijícím k čeledi ryb treskovitých (Gaidade).

Nápadnými znaky této ryby je široká, zploštělá hlava, na bradě jeden dlouhý vous, jedna krátká a jedna dlouhá hřbetní ploutev, šupiny zcela malé, okrouhlé, bez paprsčitých rýh, nepřekrývající se a hluboko vnořené v kůži.

Pokud naši rybáři mníka zají, jmenují jej obyčejně krátce mík, ojediněle i žaba. Jiných jmen nemá.

Prostonárodně je mník obrazem čerstvosti, čilosti, říká se: “Je jako mník.“ Číst celý článek »