‘Proudník horský’

Proudník horský

Mezi proudníkem a tlouštěm nečiní obvykle rybáři velkého rozdílu, ač je možno oba druhy spolehlivě od sebe rozeznat. Proudník, jmenovaný také jelcem, má malou, úzkou, zašpičatělou hlavu, celkovým dojmem daleko jemnější nežli tloušť (obr. 58), tělo nízké, protáhlé, již za hlavou ze stran více zploštělé. Oko výrazné, velké, posunuté značně vysoko pod temeno zaoblená tlama má střední, až mírně dolní postavení a je ze strany šikmo vzhůru rozštěpená. Šupiny jsou výrazné, na zadním okraji jemně tečkované, nepříliš pevně zakotvené a chybí jim temné ovroubení, které známe u tlouště. Spodní obrys těla stoupá od řitní ploutve prudce vzhůru a před ocasem se opět mírně vyklenuje. Ploutve má proudník silné, řitní širokou, rovně uťatou, s mírně zaokrouhleným okrajem. Ocasní ploutev hluboce rozštěpená (více nežli u tlouště), tvarem a zaokrouhlením obou zadních okrajů v místě vykrojení a spojení je velmi podobná ocasní ploutvi střevle. Nad kořenem prsních ploutví je i zevně zřetelný trojhranný výčněl, jenž je částí klíční kosti postranní čára sestupuje od skřelí prudce dolů a probíhá v spodní třetině výšky boku. Číst celý článek »