‘Silurus glanis L.’

Sumec velký

Čeleď ryb sumcovitých a kaprovitých náleží k řádu Ostriophysi, jejichž společným znakem je, že jim buď chybějí nebo jen ojediněle se vyskytují tvrdí ploutevní paprsky. Čtyři první obratle se více méně pozměnily nebo splynuly. Přetvořené příčné výběžky a horní oblouky těchto obratlů tvoří Weberovy kůstky, které spojují plynový měchýř s perilymfatickým ústrojím sluchovým. Řád Ostrariophysi se rozpozná podle úpravy a spojení některých hlavových a skřelových kostí v zmíněné čeledi kaprovitých a sumcovitých ryb. Číst celý článek »